فرا انتخاب یکتا

ما در خانواده فرا انتخاب به اصول و ارزش ها ایمان داریم

ارزش های فرا انتخاب

ارزشمند ترین دارایی فرا انتخاب ، منابع انسانی و اعضای خانواده فرا انتخاب است

ما در فرا انتخاب یکتا ، به منابع انسانی و اعضای خانواده مان ایمان داریم تا بهترین عملکرد و بزرگترین موفقیت ها را ایجاد میکنند

از دید ما ، کیفیت مهم تر است

از دید ما ، کیفیت مهم تر است و ما در فرا انتخاب به این مهم بسیار توجه داریم

فرا انتخاب یکتا یک مجموعه در زمینه فناوری اطلاعات است و در عصر تکنولوژی و رقابت میان شرکت ها مشتریان و کاربران به بعد دیگری به وبسایت یا اپلیکیشن نگاه میکنند . به همین دلیل اعضای فرا انتخاب به کیفیت محصولات بسیار دقت میکنند تا کاربران یک تجربه خوش آیند از خرید یا استفاده از خدمات فرا انتخاب داشته باشند

عضویت و مجوز های فرا انتخاب یکتا

اتاق بازرگانی ایران

عضو

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

مجوز

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو

نماد اعتماد الکترونیک

مجوز